Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Kaupalliset kalat

Toimenpide
Suomi osallistuu edelleen HELCOM-yhteistyössä neuvotteluihin Itämeren nimeämiseksi alusten typenoksidipäästöjen valvonta-alueeksi (NECA) kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Tutustu tarkemmin
Nesteytetyn maakaasun käytön edistäminen alusten polttoaineena ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta huolehtiminen Tutustu tarkemmin
Selvitys rannikkolajien kalastuksen säätelyn tehostamismahdollisuuksista ja tarpeesta Tutustu tarkemmin
Meriharjuksen suojelu Tutustu tarkemmin
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Tutustu tarkemmin
Vedenalaisen rakentamisen aiheuttaman impulsiivisen melun vähentäminen Tutustu tarkemmin
Valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottosuunnitelman laatiminen Tutustu tarkemmin
Suojelun tehostaminen merellisillä suojelualueilla Tutustu tarkemmin
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat Tutustu tarkemmin
Vedenalaisten avainelinympäristöjen suojelu Tutustu tarkemmin