Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Kommersiella fiskar

Toimenpide
Inom HELCOM-samarbetet deltar Finland alltjämt i förhandlingar om att utse Östersjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen Läs mera
Främjande av användningen av flytande naturgas som bränsle i fartyg och säkerställande av den infrastruktur som behövs Läs mera
Utredning om möjligheterna och behovet att effektivisera regleringen av fisket av kustarter Läs mera
Skydd av harr Läs mera
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska undervattensbullret från fartyg Läs mera
Minskning av impulsivt buller som orsakas av byggande under vattnet Läs mera
Utarbetande av en riksomfattande plan för täkt av havssand och stenmaterial Läs mera
Effektivering av skyddet i marina skyddsområden Läs mera
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och naturtyper Läs mera
Skydd av nyckelhabitat under vattnet Läs mera