VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Den ständigt växande fartygstrafiken på Östersjön ökar också mängden undervattensbuller. Bullret från fartygspropellrarna är lågfrekvent buller som kan orsaka bland annat fysiologisk stress för vattenorganismerna och störa deras orientering och kommunikationen mellan arterna.

Syftet med åtgärden är att främja verkställandet och den vidare utvecklingen av de riktlinjer som internationella sjöfartsorganisationen IMO har fastställt om minskning av undervattensbuller från handelssjöfarten. Syftet är att beakta IMO:s mål och föreskrifter om minskning av buller från fartygsmotorer, -propellrar och -skrov i den nationella lagstiftningen.


TIDTABELL

2016-2021


ANSVARIG INSTANS

Trafik och kommunikationsministeriet (TKM) och Arbets- och näringsministeriet

Arbeten och projekt som ska genomföras under åtgärden

Sustainable shipping & Environment in the Baltic Sea area (BONUS SHEBA)Toggle