Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status

donitsi-graafi-uusien-toimenpiteiden-meriympariston_20190506