Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Nedskräpning

Toimenpide
En omfattande allmän utredning, målsättning och åtgärder för att minska nedskräpningen i havet Läs mera
Kommunikation om målen för och åtgärder inom havsvården Läs mera