Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Främmande arter

Toimenpide
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och naturtyper Läs mera