Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Hydrografiska förändringar

Toimenpide
Minskning av skadliga konsekvenser av muddring LÄS MERA
Utarbetande av en riksomfattande plan för täkt av havssand och stenmaterial LÄS MERA
Lokala åtgärder för att förbättra strömningsförhållandena i kustområdet LÄS MERA
Effektivering av skyddet i marina skyddsområden LÄS MERA