Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Hydrografiska förändringar

Toimenpide
Minskning av skadliga konsekvenser av muddring Läs mera
Utarbetande av en riksomfattande plan för täkt av havssand och stenmaterial Läs mera
Lokala åtgärder för att förbättra strömningsförhållandena i kustområdet Läs mera
Effektivering av skyddet i marina skyddsområden Läs mera