Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Undervattensbuller

Toimenpide
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska undervattensbullret från fartyg Läs mera
Minskning av impulsivt buller som orsakas av byggande under vattnet Läs mera
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och naturtyper Läs mera
Kommunikation om målen för och åtgärder inom havsvården Läs mera