Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Haitta-aineet ruokalassa

Toimenpide
Lääkeaineet merialueella -selvitys TUTUSTU TARKEMMIN
Kymijoen kautta Itämereen päätyvän dioksiini- ja furaanikuormituksen määrän ja muutosten selvittäminen TUTUSTU TARKEMMIN
Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi TUTUSTU TARKEMMIN
Öljyonnettomuuksien riskin pienentäminen öljyalusten väliseen lastinsiirtoon liittyvien STS-toimien sääntelyn tarkentamisella Suomen vesialueella, sekä jatkamalla STS-toimien harmonisoidun käytännön luomista HELCOMin puitteissa Itämeren alueella TUTUSTU TARKEMMIN
Alusliikenteen turvallisuuden parantaminen eNavigation-strategiaa toteuttavan Älyväylä-konseptin avulla TUTUSTU TARKEMMIN
Meriympäristövahinkojen torjuntavalmiuden kehittämisohjelman laatiminen TUTUSTU TARKEMMIN
Kansallisen toimintasuunnitelman laatiminen koskien Itämerellä tapahtuvien aluskemikaalivahinkojen ekologisten seurausten arviointia TUTUSTU TARKEMMIN