Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


TOIMENPITEEN TILA

Älyväylän ensimmäisen vaiheen pilotointihankkeet on toteutettu. Toimenpidettä jatketaan edelleen toimenpideohjelmakauden 2022–2027 aikana ottamalla uusia eNavigation-strategian mukaisia älyväylän palveluita vaiheittain käyttöön useilla eri väylillä.

KUVAUS

”Tarve älyväylä-konseptin kehittämiselle tulee seuraavista näkökulmista:
– satamaan johtavien kauppamerenkulun väylien navigointiturvallisuus suhteessa muuttuviin ympäristöolosuhteisiin esimerkiksi maannousuun, vedenkorkeuden vaihteluihin, virtauksiin, jäätilanteeseen
– väylien ja satamien välityskyvyn tai kuljetustehokkuuden kasvuvaatimus
– turvalaitteiden kunnon hallinta

Hankkeella tuetaan kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n määrittelemän eNavigation-strategian toteutumista ja valmistellaan siinä suunniteltujen merenkululle tarkoitettujen palvelujen toteuttamista Suomessa.

Toimenpiteen ensimmäisessä vaiheessa määritettiin konsepti Älyväylien toiminnalle ja tehtiin selvityksiä, jotka liittyvät liittyivät esimerkiksi vedenkorkeustietoon, siirtymiseen BSCD 2000 -korkeusjärjestelmään, syvyysmallin navigointikäyttöön, turvalaitteiden kaukovalvontaan, olosuhdetietoihin ja merenkulun turvallisuustiedotteisiin. Toisessa vaiheessa kehitettiin Älyväylän järjestelmien pilottiversio ja toteutettiin kolme älyväylä-pilottihanketta (navigointijärjestelmä ECDIS/INS ja alusliikennepalvelu VTS). Näiden jälkeen saatujen tulosten perusteella päätettävän järjestelmän rakentaminen on valmis arviolta vuonna 2021. Kyseisen eNavigation uusien palveluiden ja tuotteiden käyttöönotto alkaa tämän jälkeen ja kestää vuosia.

AIKATAULU

2016-2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

Väylävirasto ja Ilmatieteenlaitos

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Merenkulun älyväylä I vaiheToggle
Merenkulun älyväylä II vaiheToggle