Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Haitalliset aineet

Toimenpide
Lääkeaineet merialueella -selvitys Tutustu tarkemmin
Kymijoen kautta Itämereen päätyvän dioksiini- ja furaanikuormituksen määrän ja muutosten selvittäminen Tutustu tarkemmin
Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi Tutustu tarkemmin
Öljyonnettomuuksien riskin pienentäminen öljyalusten väliseen lastinsiirtoon liittyvien STS-toimien sääntelyn tarkentamisella Suomen vesialueella, sekä jatkamalla STS-toimien harmonisoidun käytännön luomista HELCOMin puitteissa Itämeren alueella Tutustu tarkemmin
Alusliikenteen turvallisuuden parantaminen eNavigation-strategiaa toteuttavan Älyväylä-konseptin avulla Tutustu tarkemmin
Meriympäristövahinkojen torjuntavalmiuden kehittämisohjelman laatiminen Tutustu tarkemmin
Kansallisen toimintasuunnitelman laatiminen koskien Itämerellä tapahtuvien aluskemikaalivahinkojen ekologisten seurausten arviointia Tutustu tarkemmin