Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Rehevöityminen

Toimenpide
Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen Tutustu tarkemmin
Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kehittäminen ja täysimääräinen hyödyntäminen Tutustu tarkemmin
Itämeren alueella tuotetusta raaka-aineesta valmistetun kalanrehun käyttöönoton edistäminen ja särkikalojen käytön lisääminen ihmisravintona Tutustu tarkemmin
Mereen laskevien virtavesien herkkien eliölajien elinympäristöjen parantaminen Tutustu tarkemmin
Itämeren sisäisten ravinnevarastojen merkitys ja vähentämismahdollisuudet Tutustu tarkemmin
Suomi osallistuu edelleen HELCOM-yhteistyössä neuvotteluihin Itämeren nimeämiseksi alusten typenoksidipäästöjen valvonta-alueeksi (NECA) kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Tutustu tarkemmin
Nesteytetyn maakaasun käytön edistäminen alusten polttoaineena ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta huolehtiminen Tutustu tarkemmin
Merenhoidon tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyvä viestintä Tutustu tarkemmin