Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Vedenalainen melu

Toimenpide
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Tutustu tarkemmin
Vedenalaisen rakentamisen aiheuttaman impulsiivisen melun vähentäminen Tutustu tarkemmin
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat Tutustu tarkemmin
Merenhoidon tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyvä viestintä Tutustu tarkemmin