Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Hydrografiset muutokset

Toimenpide
Ruoppausten haitallisten vaikutusten vähentäminen Tutustu tarkemmin
Valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottosuunnitelman laatiminen Tutustu tarkemmin
Rannikkoalueen paikalliset virtausolosuhteiden parannustoimet Tutustu tarkemmin
Suojelun tehostaminen merellisillä suojelualueilla Tutustu tarkemmin