Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Hydrografiset muutokset

Toimenpide
Ruoppausten haitallisten vaikutusten vähentäminen TUTUSTU TARKEMMIN
Valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottosuunnitelman laatiminen TUTUSTU TARKEMMIN
Rannikkoalueen paikalliset virtausolosuhteiden parannustoimet TUTUSTU TARKEMMIN
Suojelun tehostaminen merellisillä suojelualueilla TUTUSTU TARKEMMIN