Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Vieraslajit

Toimenpide
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat Tutustu tarkemmin