OHJAUSKEINON KUVAUS

Toteutetaan kansallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (Yksi tai useampi toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Pilaantuneiden tai pilaantuneiksi epäiltyjen alueiden tutkimuksia ja kunnostuksia on tehty valtakunnallisen ohjelman ja siihen osoitettujen resurssien puitteissa.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), valtiovarainministeriö (VM)


YHTEISTYÖTAHOT

Suomen ympäristökeskus (SYKE), ELY -keskukset, Kuntaliitto, teollisuus, toiminnanharjoittajat