OHJAUSKEINON KUVAUS

Toteutetaan kansallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Pilaantuneiden tai pilaantuneiksi epäiltyjen alueiden tutkimuksia ja kunnostuksia on tehty valtakunnallisen ohjelman ja siihen osoitettujen resurssien puitteissa.


VASTUUTAHOT

YM (1. vastuutaho) VM


YHTEISTYÖTAHOT

SYKE, ELY -keskukset, Kuntaliitto, teollisuus, toiminnanharjoittajat