OHJAUSKEINON KUVAUS

Toteutetaan kansallista kalatiestrategiaa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Kalatiestrategian toimeenpanoa on jatkettu kehittämishankkeiden ja valtion erillisrahoituksen avulla, erityisesti Sipilän hallituksen kärkihankkeiden ja Rinteen-Marinin hallituksen käynnistämän vaelluskakaohjelma NOUSUn kautta. Ohjelmista on rahoitettu useita vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen tähtääviä hankkeita, kuten selvityksiä, säädösuudistuksia sekä kalan kulun parantamistoimia.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Toiminnanharjoittajat, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), ELY-keskukset, vapaa-ajan kalastajat, neuvontajärjestöt, kalastusalueet, vesialueen omistajat