OHJAUSKEINON KUVAUS

Toteutetaan kansallista kalatiestrategiaa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut (yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Kalatiestrategian toimeenpanoa on jatkettu kehittämishankkeiden ja valtion erillisrahoituksen avulla. Erityisesti Luontopolitiikka -kärkihankkeen avulla ollaan toteuttamassa useita vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen tähtääviä hankkeita, kuten selvityksiä, säädösuudistuksia sekä kalan kulun parantamistoimia.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Toiminnanharjoittajat, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), ELY-keskukset, vapaa-ajan kalastajat, neuvontajärjestöt, kalastusalueet, vesialueen omistajat