Toimenpiteiden toteutuminen sektoreittain 2016-2018

Pintavesien toimenpiteet

Ei toimenpiteitä

Pohjavesien toimenpiteet

Ei toimenpiteitä