Toimenpiteiden toteutuminen sektoreittain 2016-2021

Pintavesien toimenpiteet

Ei toimenpiteitä

Pohjavesien toimenpiteet

Ei toimenpiteitä