OHJAUSKEINON KUVAUS

Tehostetaan ja kehitetään paikkatietotyökalujen ja esimerkiksi laserkeilausaineistojen käyttöä metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun suunnittelussa.


TOTEUTUSTILANNE

Aloitettu (Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Paikkatietotyökalujen kehitys ja hyödyntäminen  on vauhdittunut osana metsävaratiedon, laserkeilausaineiston ja muun tiedon kehitystä ja avoimuuden kasvua. Tuotettu luonnonhoidon paikkatietoaineistot avoin palvelu, joiden käyttöönottoa koulutettu toimijoille osana Monimetsä-hanketta. Metsänomistajien asiakasneuvojia on koulutettu vesiensuojelun paikkatietoaineistojen käyttöön ja esittelyyn neuvonnan yhteydessä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyrittäjät , Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitos, Geologian tutkimuskeskus (GTK), ELY-keskukset