OHJAUSKEINON KUVAUS

Tehostetaan happamuushaittojen vähentämistä sisällyttämällä happamilla sulfaattimailla tarvittavia vesiensuojelutoimenpiteitä maatalouden, metsätalouden ja kuivatuksen tukijärjestelmiin


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Peltoalueilla tuetaan happamien sulfaattimaiden haittojen estämistä säätösalaojituksen ja monivuotisen nurmiviljelyn avulla. HS-maat on otettu huomioon maa- ja metsätalouden tukijärjestelmissä. Happamat sulfaattimaat otettiin huomioon 2014-2022 tukiohjelmassa, mutta viljelijät eivät toteuttaneet toimenpiteitä tavoitteidne mukaisesti. Esimerkiksi happamien sulfaattimaiden nurmiviljelyn ja tilakohtaisen neuvonnan toteumaprosentit ovat alle 10 tavoitteesta. Uudessa CAP-suunnitelmassa (2023-2027) ei ole happamille sulfaattimaille omia toimenpiteitä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)