OHJAUSKEINON KUVAUS

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian toteuttaminen.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut (yksi tai usampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiaa on edistetty EU Life Freshabit-hankkeessa. Uudenlaista pienvesien tila-arviointia on kehitetty T&K-hankkeessa.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Suomen ympäristökeskus (SYKE), ELY-keskukset, metsänomistajat, Suomen metsäkeskus, metsähallitus, Luonnonvarakeskus (Luke), neuvontajärjestöt, kalatalousalueet, vesialueen omistajat, vesiensuojeluyhdistykset