OHJAUSKEINON KUVAUS

Parannetaan edellytyksiä turkiseläinten lannan hyötykäyttöön.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Menneillään on useita turkislannan prosessointia ja ravinteiden kierrätystä edistäviä hankkeita.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Tuottaja- ja neuvontajärjestöt, ELY-keskukset