OHJAUSKEINON KUVAUS

Parannetaan edellytyksiä turkiseläinten lannan hyötykäyttöön.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut. Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Toteutettiin useita turkislannan prosessointia ja ravinteiden kierrätystä edistäviä hankkeita, mm. Turkisteho (https://www.luke.fi/fi/projektit/turkisteho) ja Bioarvolanta (https://www.luke.fi/fi/projektit/bioarvolanta).


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Tuottaja- ja neuvontajärjestöt, ELY-keskukset