OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään maaseudun kehittämisohjelman tarjoamia mahdollisuuksia vesienhoidon toimenpiteisiin ja varmistetaan niiden riittävä rahoitus.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yksi tai useampia toimen suunniteltuja osa on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Maaseutuohjelmasta on rahoitettu vesiensuojeluun liittyviä kehittämishankkeita.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT