OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään maaseudun kehittämisohjelman tarjoamia mahdollisuuksia vesienhoidon toimenpiteisiin ja varmistetaan niiden riittävä rahoitus.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yksi tai useampia toimen suunniteltuja osa on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Maaseutuohjelmasta on rahoitettu vesiensuojeluun liittyviä kehittämishankkeita. CAP-suunnitelmaa 2023-2027 yhdenmukaistettiin vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kanssa ja esimerkiksi toimenpiteiden tavoitepinta-alat vastaavat aiempaa paremmin vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjä. Toimenpiteiden toteuttamisen laajuus ja kohdentuminen riippuvat kuitenkin viljelijöiden valinnoista.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT