OHJAUSKEINON KUVAUS

Lisätään turkistuotannon vesiensuojeluun liittyvää neuvontaa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje uudistettiin vuonna 2018. Ohjeen uudistuksessa mukana ollut Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto STKL on myös järjestänyt turkistarhaajille koulutusta ohjeen soveltamisesta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää koulutusta STKL:n neuvojille ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Tuottaja- ja neuvontajärjestöt