OHJAUSKEINON KUVAUS

Kunnostusten rahoitusten kehittäminen ja omaehtoisen kunnostustoiminnan aktivoiminen.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Omaehtoista kunnostustoimintaa on aktivoitu hallituksen kärkihankkeilla sekä EU aluekehitys- ja maaseuturahaston tuella. Alueellisia verkostohankkeita on käynnissä useita eri puolilla Suomea.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, neuvontaorganisaatiot, yhdistykset, säätiöt