OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään vesiensuojelutoimenpiteitä metsätaloustoimenpiteiden aiheuttaman elohopeakuormituksen vähentämiseksi.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus ei ole alkanut


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Hanketta ei ole aloitettu, koska rahoitus puuttuu.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Tapio Oy, Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, yhtiöt , metsätaloushankkeiden toteuttajat