OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään kalankasvattamoilla käytettäviä rehuja ja ruokinta-menetelmiä sekä edistetään kalojen hyvää hoitoa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yhtä tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Rasioaqua on tuonut markkinoille Itämerirehun. Tämän lisäksi muiden kehitettyjen kalarehujen sekä ruokintamenetelmien avulla on mahdollistettu merkittävä kuormitusvähenemä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Luonnonvarakeskus (LUKE), rehuteollisuus, Kalankasvattajat, yliopistot