OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään uusien pohjaveden laadulle tai määrälle mahdollisesti riskiä aiheuttavien toimintojen sijoittumista pohjavesialueiden ulkopuolelle.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (Yksi tai useampi toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Uusi opas pohjavesialueiden määrittämiseksi ja niiden luokittelua varten. Pohjavesialueiden rajojen tarkistuksia on tehty pohjavesialueiden määrittämistyön puitteissa, joka parantaa mahdollisuuksia ottaa pohjavesialueet huomioon maankäytön suunnittelussa.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys (VVY), Aluehallintovirastot (AVI), maakuntien liitot, ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat, vesihuoltolaitokset