OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään turvetuottajille ja urakoitsijoille järjestettävää koulutusta.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yhtä tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käynnistynyt vuonna 2018 hanke, jossa mukana neuvontaa ja ohjeistusta erityisesti pienille luvanvaraisille kohteille.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Bioenergia ry, turvetuottajat, oppilaitokset