OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään turvetuottajille ja urakoitsijoille järjestettävää koulutusta.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa toteutettiin hanke, jossa mukana neuvontaa ja ohjeistusta erityisesti pienille luvanvaraisille kohteille.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Bioenergia ry, turvetuottajat, oppilaitokset