OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään rakenteellisesti kestävien vesihuoltoratkaisujen toteuttamista ja vesihuoltolaitosten alueellista yhteistyötä.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan)


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Vesihuollon keskeiset organisaatiot ovat keskustelleet runsaasti Suomen vesihuollon rakenteellisesta muutostarpeesta ja yhteistyöstä. Tässä on ollut lähtöohtana suurelta osalta vesihuoltoinfran korjausvelka ja laitoskentän hajanaisuus. Asiaa selvittäviä hankkeita on tehty tutkimuslaitosten ja konsulttien toimesta ja toimenpiteitä on jo käynnistetty. Vesihuoltolain uudistuksessa resurssien keskittäminen otettu yhtenä merkittävänä tavoitteena huomioon.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM), ELY-keskukset


YHTEISTYÖTAHOT

Vesihuoltolaitokset, kunnat, Maakuntien liitot, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys