OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään kalankasvatuksen ympäristösuojeluohjeen käyttöönottoa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje päivitettiin vuonna 2020. Vuosittain järjestetään kalankasvatuksen ympäristönsuojelun neuvottelupäivät.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Varsinais-Suomen Ely-keskukset (VARELY), ELY-keskukset, Aluehallintovirastot (AVI), Kalankasvattajaliitto ry, Luonnonvarakeskus (LUKE)