Vidareförädling och produktifiering av rötrester från näringsämnen för Emomyllys biogasverk (RavinneEmo)

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet är att utarbeta en heltäckande plan för mera effektiv återvinning av näringsämnen för Emomylly Oy:s biogasverk, som processar flytgödsel. Syftet är att skapa ny affärsverksamhet till företaget av försäljning av näringsprodukterna och släppa en ekoduglig, återvunnen gödselfabrikat ut på marknaden, som tar konsumenternas behov i beaktande.

TIDTABELL

1.1.2019 – 31.8.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återanvändning av näringsämnen, MMM

116 000 € (JSM 76 400 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Kai Huovinen / Emomylly Oy