Vesihuoltotulkki -nättjänst

BESKRIVNING AV ARBETET


Med hjälp av tolken får du ett förslag på det lämpligaste och mest ekonomiska alternativet för hantering av avloppsvatten. Vesihuoltotulkki fungerar som ett verktyg för avloppsrådgivningen, men ersätter inte avloppsplan eller -utredning.”

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

https://www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki