VELMU-karttjänst

BESKRIVNING AV ARBETET

Inventeringsresultat av förekomsten och utbredningen av de viktigaste livsmiljöerna och arterna i den marina undervattensmiljön i Finlands havs- och kustområden.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut