Vattenreningsverkens betydelse som mikroskräpets utsläppskälla

BESKRIVNING AV ARBETET

Julia Talvitie har i sin doktorsavhandling granskat betydelsen av avloppsreningsverken som spridningsväg till det mottagande vattendraget för mikroskräp från samhällets avloppsvatten. I undersökningen granskas hur mikroskräpet och i synnerhet mikroplaster beter sig under reningsprocessen och hur väl de olika reningsfaserna rengör skräp från avloppsvattnet. Arbetet klarlägger även mängden mikroplaster i slam från avloppsreningsverk och jämför effekten av olika tertiärmetoderna i minskning av mikroskräpbelastning av det renade avloppsvattnet. Julia Talvities doktorsavhandling om temat Wastewater treatment plants as pathways of microlitter to the aquatic environment (Avloppsreningsverk som spridningsväg till vattendragen) granskades 18.5.2018.

TIDTABELL

2014-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Nessling

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Julia Talvitie (Aalto-universitetet, Finlands miljöcentral)

Julia Talvitie / Suomen ympäristökeskus

https://www.syke.fi/fi-FI/SYKEn_meriroskahankkeet/Hankkeet_ja_projektit