Värdeoptimering av stallgödsel och organisk gödsel på skiftesnivå (LaPaMa )

BESKRIVNING AV ARBETET

I projektet produceras verktyg och tillvägagångssätt för förbättrad gödsling, genom vilket utnyttjande av näringsämnen blir bättre och utsläppen minskas. Det viktigaste verktyget är gödslingsräknaren, som har som mål att maximera nyttan, som jordbrukaren får genom gödslingen (värdet av näringsämnen – gödslingskostnaderna). Därtill produceras material för självstudier för jordbrukare och rådgivare.

TIDTABELL

2018-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

62 100 € (YM 43 400 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentrum ja Helsingin yliopisto