Utveckling och användningsförsök av gödlingsfabrikat baserade på återvunna näringsämnen (Sivuvirtaravinne)

BESKRIVNING AV ARBETET

UPM har utvecklat en innovation av ett tekniskt koncept för att kombinera organisk slam, kväve och aska till kretsloppsgödsel. Syftet med projetet är att finslipa receptet av kretsloppsgödslet, planera en industriell produktion för produkten och utveckla en affärsverksamhetsmodell.

TIDTABELL

2016-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

381 878 € (MM 190 939 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Aalto-Katja Viitikko / UPM-Kymmene Oyj och Yara Suomi Oyjhögskolestiftelsen, Aalto-universitet

http://www.ym.fi/download/noname/%7B9C575F26-26F5-45F9-9D56-CDC95CE7BE8A%7D/143307