Utveckling av kommunala avloppshanteringsprocesser som en del av kretsloppscentra som circulerar städernas näringsämnen (Proravinne)

BESKRIVNING AV ARBETET

Utredning och demonstrering av en ny typ av förbehandlingprocess för kommunalt avloppsvatten, en mikrosil, och behandlingssprocessens inverkan på produktion och användbarhet av återvunna näringsämnen i en biogasanläggning.

TIDTABELL

2017-2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

450 000 € (MM 360 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Asst.Prof. Marika Kokko / Tammerfors universitet

https://www.luke.fi/projektit/proravinne/