Utredning av undervattenbullrets influensområden för behoven av havsplanering samt minskning av skadliga effekter

BESKRIVNING AV ARBETET

I projektet gjordes mätningar av tidsmässig och regional variation av undervattenbullret. Påverkan på havets organismgrupper granskades i form av en litteraturöversikt. Projektet resulterade i bullerkartor, som kan utnyttjas i värdering av trycket på organismgrupper och havsplanering. I projektet samarbetades med Helsingfors stads miljöcentral och Hyötytuuli Oy. Genom kommunikationen om projektet har man ökt de olika sektorernas kunnande om undervattenbuller och dess effekter. Undersökningsresultaten av projektet kan utnyttjas av planerare och beslutsfattare .
Inom projektet producerades en Youtube-video ”Itämeren vedenalaiset äänimaisemat” till miljöcentralens kanal : https://youtu.be/H-JlhU-99EM

TIDTABELL

2017-2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden (Tillstånd 4)

320 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral