Utredning av möjligheterna och behovet att effektivera regleringen av fisket av kustarter

BESKRIVNING AV ARBETET

TIDTABELL

Under året 2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Naturresurscentralen