Upprättande av riktlinjer för övervakning av ekologiska konsekvenser av kemikalieolyckor orsakade av fartyg vid Östersjön och de arktiska vattnen (EKOMON)

BESKRIVNING AV ARBETET

EKOMON-rapporten publicerades som SYKE-rapport 23/2018 med titeln: ”Monitoring and assessment of environmental impacts of chemical spills in the Baltic Sea”. Rapporten beskriver övervakningen av vissa miljökonsekvenser efter en kemikalieolycka orsakad av fartyg. Huvudvikten ligger i Östersjöområdet, men projektets slutseminarium hade även koppling till den arktiska miljön. Författarna: Jani Häkkinen, Vuokko Malk, Kari K. Lehtonen och Matti Leppänen.

TIDTABELL

2016-2018, genomförd

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Utrikesministeriets fond för samarbetet i Östersjön, Barentsområdet och det arktiska området (IBA) och TEAS-finansiering beviljad av miljöministeriet samt Finlands miljöcentral SYKEs egen finansiering

130 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

Slutraport:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/243068

Projektsidor:
http://www.syke.fi/hankkeet/ekomon