Twitter-kontot

BESKRIVNING AV ARBETET

Twitter-kontot: Meriroskasakki@roskasakki,  forskarna tweetar om aktuella teman om havsskräp. 

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

Outi Setälä ja Maiju Lehtiniemi / Finlands miljöcentral