Tips för skydd av Östersjön- broschyr 2017

BESKRIVNING AV ARBETET

Kommunikationsnätverket för Östersjön sammanställde en broschyr med tips för allmänheten i 2014. Den reviderade upplagan publicerades 2017 (finska, svenska, engelska)

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

http://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Verkostot_ja_yhteistyo/Itameriviestijoiden_verkostossa_noin_50_(31564)