Tillverkning av fiskmjöl av strömming från Östersjön som råvara av fiskfoder

BESKRIVNING AV ARBETET

Ab Salmonfarm Oy förverkligade Finlands första investering i en fiskmjölsfabrik. En betydande del av importerat fiskmjöl med inhemskt fiskmjöl.

TIDTABELL

Fiskmjölfabriken inledde sin verksamhet 2015

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Ab Salmonfarm Oy