Tillväxt genom jordbrukets organiska biflöden (MOSKU)

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med MOSKU-projektet är bl.a. att kunna utnyttja fraktioner från jordbruket ännu mångsidigare (stall- och broilergödsel) och producera nya produkttyper av dem.

TIDTABELL

1.7.2017 – 31.12.2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

1 284 720 € (MMM 642 360 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Biolan Oy, Luke

https://www.luke.fi/projektit/mosku/