TARKKA-karttjänst

BESKRIVNING AV ARBETET

TARKKA-tjänsten erbjuder både bilder i sanna färger och tolkningar av vattenkvalitet från Finlands närliggande områden. Tolkningar har gjorts från satellitbilder med exakt terrängupplösning: Sentinel 2 (terrängupplösning 10 m) och Landsat 8 (20-30 m).

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut