Projektet för näringsneutral verksamhet som praxis för kommunen (RANKU 3)

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet för näringsneutral verksamhet som praxis för kommunen är att främja återvinning och nyttoanvändning av näringsämnen så nära näringsämnenas ursprungsort som möjligt. RANKU 3 är ett fortsättningsprojekt, inom vilket den i första RANKU-projektet under åren 2015-2017 utvecklade verksamhetsmodellen tillämpas på en bredare front i hela Finland.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM
RANKU: 557 500 € (MM 430 800 €)
RANKU 3: 241 300 € (MM 191 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Sanna Tikander ja Anni Karhunen / NMT-centralen I Egentliga Finland
https://www.ymparisto.fi/ranku