Sustainable Biogas

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektets mål är att minska näringsutsläpp från biogasproduktion, såväl från produktionen som spridning av rötrester på åkrar i Finland och Lettland. Projektpartners inkluderar John Nurminens Stiftelse, NTM-centralen i Egentliga Finland, Suomen Biokierto ja Biokaasu Ry, Lettlands statliga miljötjänst och Lettlands biogasförening.

TIDTABELL

1.3.2020-30.11.2022

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Interreg Central Baltic -program

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

John Nurminens Stiftelse